IIFBC Logo - Asset 26@2x2

Need Help Finding a Scripture?​

Adultery
      Exodus 20:14
      Prov. 6:20-35
      Heb. 13:4
      Matt. 5:27-30
      Matt. 15:9
      Matt. 19:9
Alcohol Abuse
      Prov. 20:1
      Prov. 23:29-35
      Eph. 5:15-18
      I Cor. 6:9, 10
      I Cor. 6:15, 19-20
      I Cor. 5:11
      Prov. 23:19-20
      Prov. 25:28
Anger
      Prov. 14:17, 29
      James 1:19-20
      Prov. 19:11
      Prov.15:1, 18
      Prov. 22:24, 25
      Prov. 29:22
      Gal. 5:19-25
      Eph. 4:26
      Col. 3:8
      Rom. 6:11-14
Anxiety
      Matt. 6:25-34
      Phil. 4:6-7
      Prov. 12:25
      Psalms 34:4-9
      Matt. 28:20
      I Peter 5:6-7
      Psalms 55:22
      Prov. 3:5-6
      Psalms 50:15
      Is. 50:7-10
      Gen. 28:15
Assurance of Salvation
      Matt. 24:35
      John 5:24
      John 6:37
      John 10:28
      John 20:31
      Rom. 10:9-10
      I John 5:13
      I John 4:13-16
      II Tim. 1:12
      I Peter 1:3-5
      Rom. 8:16, 17
Bitterness
      Gal. 5:19
      Eph. 4:31
      Heb. 12:15
      I John 2:9-11
      I John 3:15
      Rom. 12:9-14, 17-21
Blame Shifting
      Gen. 3:12, 13
      Prov. 19:3
      Matt. 7:1-5
      John 8:10-11
Brooding
      Prov. 15:13
      Psalms 37
      Is. 61:2-3
      I Peter 1:6-9
      Phil. 4:8
Chastisement (God’s)
      Psalms 119:67, 68, 71, 72, 75, 76
      Heb. 12:5-11
      Is. 38:17
      I Cor. 10:13
      Rev. 3:19-20
Child Abuse
      Prov. 19:11
      Luke 17:13
      I Cor. 13:4-7
      Eph. 4:26-27
      Eph. 6:4
      Col. 3:8
      Col. 3:2
      Gal. 5:22-23
      I Cor. 10:13
      James 4:7
      Jude 24, 25
      Psalms 127:3
Children (Salvation)
      Psalms 127:3
      Matt. 19:13-15
      Gen. 17:7
      Acts 2:39
      Acts 16:31
Christian Fellowship
      Matt. 18:20
      John 13:34
      Acts 2:42
      Heb. 10:25
      I John 1:3
Church
      Eph. 4:3-6; 1:20-23
      Rom. 12:4-8
      I Cor. 1:10-11
      I Cor. 12
      Psalms 84
      Heb. 10:25
      Matt. 28:18-20
Church Discipline
      Gal. 6:1
      James 5:19-20
      II Cor. 2:7, 8
      I Cor. 5:11
      Matt. 18:15-18
      II Thes. 3:14
      Rev. 2:2
      Rev. 2:14-16
Comfort
      Psalms 23
      Psalms 139:1-3
      Rom. 8:18
      Rom. 8:31, 38, 39
      II Cor. 1:3, 4
      Psalms 55:22
      Psalms 34:15-19
      Psalms 147:3
      Deut. 31:6
      Lam. 3:22-23
      John 14:16,18
      II Thes. 2:16, 17
Compulsiveness
      I Cor. 9:24-27
      I Cor. 10:13
      Gal. 5:19-23
      Rom. 6:11
      John 15:5
      Rom. 6:12-13
      I Cor. 9:26-27
Confidence
      Psalms 27:3
      Prov. 3:26
      Prov. 14:26
      Is. 30:15
      Gal. 6:9
      Phil. 4:13
      Heb. 10:35
Conscience
      I Peter 3:15, 16
      Acts 24:16
      I Tim. 3:9
      I Tim. 4:2
      Heb. 9:14; 10:22
      I John 1:9
      Is. 55:7
Contentment
      Phil. 4:11-13
      Ex. 20:17
      Col. 3:5
      Prov. 23:4, 5
      Heb. 13:5
      I Tim. 6:6-10
Coveting
      Ex. 20:17
      Col. 3:5
      Prov. 23:4, 5
      Phil. 4:11-13
      Heb. 13:5
Cults
      Psalms 119:104
      Mark 13:21-23
      I John 4:1-3
      Deut. 13:1-5; 18:20-22
      II Cor. 11:13-15
Danger
      Psalms 23:4
      Psalms 32:7
      Psalms 34:7
      Psalms 34:17-19
      Is. 43:2
      II Chron. 20:17
      Is. 41:10
      Is. 54:17
Death
      Psalms 23:4
      Psalms 116:15
      Rev. 14:13
      II Cor. 5:1-8
      John 14:1-4
      I Cor. 15:50-57
      Rom. 8:38, 39
      I Thes. 4:13-18
      Heb. 9:27
      Deut. 31:8
      Psalms 27:10
Depression
      Psalms 32:3, 4
      Psalms 32:1, 2, 5, 51
      II Cor. 4:8-9
      Psalms 34:17-18
      Psalms 43:5
      Psalms 55:22
      Psalms 27:14
Despair
      Zeph. 3:17
      Haggai 2:4
      Jer. 29:11; 32:17
      Is. 40:29; 51:6-8
      Ezek. 34:15-16
      Dan. 2:22-23
      Psalms 46; 119:116
      James 1:12
      II Thes. 3:3
      Psalms 100:5
      Eph. 1:18
Desperate
      Zeph. 3:17
      Psalms 30:5
      Psalms 42:11
      Psalms 34:18
      Psalms 126:5
      Psalms 40:1-2
      John 10:10
Disappointment
      Psalms 43:5
      Psalms 55:22
      John 14:27
      II Cor. 4:8-9
Discouragement
      Joshua 1:9
      Psalms 27:14
      John 14:1, 27
      Heb. 4:16
      I John 5:14
      Psalms 31:24; 37:34
      Deut. 33:27
      Phil. 4:6
      II Kings 6:16
Divorce
      Mal. 2:13-16
      Matt. 5:31, 32
      Matt. 19:4-6
      Rom. 7:1-3
      I Cor. 7:10-35
      Is. 43:18-19
Drug Abuse
      Prov. 20:1
      Prov. 23:29-35
      Eph. 5:15-18
      I Cor. 6:9, 10, 15, 19-20
      I Cor. 5:11
      Prov. 23:19-20
      Prov. 25:28
Enemies
      Ex. 23:4-5
      Prov. 24:17-18
      Luke 6:27-37
      Psalms 18:47-48
      Psalms 44:5-7
      Prov. 16:7
      Phil. 4:13
      Luke 23:34
      Acts 7:59-60
      Rom. 12:14, 19-21
Eternal Life
      John 11:23-26
      John 3:3-8, 15-16
      John 5:24
      John 10:25-29
Evil Desires
      Ex. 20:17
      I Peter 1:14-16
      Gal. 5:16
      Rom. 8:5-8
      Rom. 13:14
      Titus 2:11, 12
Faith (In God)
      Heb. 10:28; 11:1, 6
      Rom. 10:17
      Eph. 2:8-9
      Rom. 4:19-22
      Mark 9:23
      Rom. 5:1-2
      II Cor. 5:7
      Eph. 6:16
      Matt. 9:29
      Matt. 15:28
      Matt. 21:21
      Rom. 1:17
Fear
      Rom. 8:15
      II Tim. 1:7
      Heb. 13:5, 6
      Psalms 27:1
      Rom. 8:31, 38-39
      Psalms 91
      Psalms 56:10-11
      I John 4:18
      Neh. 4:14
      Psalms 4:8
      Psalms 28:7
Forgiveness for Sins (God’s Forgiveness)
      Psalms 32:3-5
      Psalms 51:17
      Psalms 103:12
      Is. 1:18
      Is. 55:6-7
      Matt. 6:12
      Psalms 86:4-7
      Psalms 51:17
      I John 1:9
      Prov. 28:13-14
      I Cor. 6:9-11
Forgiving Others
      Matt. 6:12-15
      Matt. 18:21-22, 23-35
      Luke 17:3-4
      Mark 11:25
      I Peter 4:8
      Gal. 6:1
      II Cor. 5-11
      Rom. 12:14, 21
      Col. 3:12-13
Freedom from Demonic Bondage
      Deut. 18:10-13
      Eph. 6:12
      Matt. 8:28, 32
      Acts 5:16
      Gal. 5:19-23
      Rom. 10:13
      I Cor. 12
      Mark 16:9-20
      Mark 1:23-27
      Luke 8:2
      Matt. 18:18
      Luke 10:17-20
      James 4:7-10
Friendships
      Prov. 17:17
      Prov. 18:24
      Eccl. 4:9-10
      Prov. 27:6
      Prov. 22:24
      Prov. 14:7
      I Cor. 15:33
      John 15:14-18
Giving
      Luke 21:1-4
      I Cor. 16:1-2
      II Cor. 9:6-7
      II Cor. 8:1-5
      Luke 6:38
      Prov. 19:17
      Prov. 3:9-10; 11:24-25
      Mal. 3:10-11
      Matt. 25:40
Gossip
      Psalms 19:14
      Eph. 4:29
      Prov. 15:1
      Prov. 11:11-13
      Prov. 12:18; 17:27-28; 20:19
      Prov. 21:23
      James 1:19
      Psams 141:3
Guidance
      Psalms 32:8
      Is. 30:21
      Is. 58:11
      John 16:13
      Prov. 3:5-6
      Ex. 33:13-14
      Psalms 48:14-17
      Psalms 25:9
      Psalms 73:24-25
      Is. 42:16
      John 10:27
      James 1:5
      Psalms 119:59, 105
Guilt
      Rom. 3:19-23
      Rom. 6:23
      I John1:9
      Is. 44:22
      Matt. 4:17
      Rev. 2:4-5
      Rom. 8:1
      Psalms 32:1
Hate
      Lev. 19:17
      Eph. 4:31
      Gal. 5:15-19
      Heb. 12:15
      I John 2:9-11
      I John 3:15
      Rom. 12:14
      Col. 3:12-13
Help and Care
      II Chron. 16:9
      Psalms 34:7
      Psalms 37:5
      Psalms 55:22
      Is. 50:9
      Is. 54:17
      Heb. 4:16
      Heb. 13:6
Homosexuality
      Gen. 19:4-5, 24-25
      II Peter 2:6-10a
      Jude 6
      Rom. 1:26-27; 6:11-14, 22
      I Cor. 6:9-10
      I Cor. 6:11
      I Tim. 1:10-11
Hope
      Psalms 42:5
      Psalms 145:5-6; 146:5
      I Peter 1:3
      Psalms 33:18
      Lam. 3:26
      Rom. 5:2
Husband/Wife Relation
      Gen. 2:18, 24
      Eph. 5:21-33
      Col. 3:18-19
      I Peter 3:7
      I Tim. 3:4
      I Tim. 2:11-14
      Prov. 12:4
      Prov. 18:22
      Heb. 13:4
      I Cor. 7:2
      Eccl. 9:9
Incest/Molestation
      Lev. 18:6, 29
      Lev. 20:11, 12, 14, 17
      Mark 6:17, 18
      I Cor. 5:1, 5, 6; 6:13-18; 7:2
      Rom. 13:14
      Prov. 2:16-19; 6:20; 7:27
      Rom. 1:18-32
Insomnia
      Psalms 3:5
      Psalms 4:8
      Psalms 127:2
      Prov. 3:24-26
      Matt. 11:28
      Is. 26:3
      Is. 29:10
Jesus is Savior
      Matt. 1:21
      Luke 19:10
      John 3:16
      John 14:6
      Acts 4:12
      Rom. 5:8
      Eph. 1:7
      I John 5:12
Judgmental/Criticism
      Matt. 7:1-2
      John 8:1-12
      Mark 11:25
      Luke 6:41
      I Cor. 4:3-5
      Rom. 14:4
Laziness
      Gen. 2:15
      II Tim. 2:15
      I Cor. 10:31
      Eph. 4:28
      I Thes. 4:11,12
      II Thes. 3:6-15
      II Thes 3:12
      Prov. 6:6-11
      Prov. 12:11, 24
      Prov. 24:30-34
Living the Christian Life
      Psalms 119:11
      John 15:7
      II Cor. 5:17
      Col. 2:6
      I Peter 2:2
      I John 1:7
Loneliness
      Psalms 27:10
      Is. 41:10
      Matt. 28:20
      Heb. 13:5
      I Peter 5:7
      Psalms 31:7
      Psalms 68:6
      Psalms 103:13
      Psalms 147:3
      Is. 30:19
Love (God’s Love)
      John 3:16
      John 15:9
      Rom. 5:8
      Rom. 8:38-39
      I John 3:1
Loving and Serving Others
      I John 4:9-11, 21
      I Peter 1:22
      I Peter 4:8
      I Cor. 13:4-7
      Rom. 12::9-10
      John 13:14-15, 34
      Matt. 20:26-28
      Matt. 25:35-36, 40
      Gal. 5:13-15; 6:10
      Matt. 5:43-48
      Rom. 12:20, 21
Loving God
      Deut. 6:4-7
      Matt. 22:37-39
      John 14:23-24
      II Cor. 5:14, 15
Lust
      Matt. 5:27-30
      Eph. 4:22-24
      Eph. 5:3-7
      James 1:15
      Titus 2:11-12
      Ex. 20:17
      Rom. 13:14
      Eph. 2:3-5
      I Peter 1:14-16
      Gal. 5:16
Lying
      Prov. 4:24; 12:22; 19:9
      Psalms 19:14
      Ex. 20:16
      Eph. 4:25
      John 8:44
      James3:1-12
Marriage
      Gen. 2:18-25
      Eph. 5:22-33; 6:4
      I Peter 3:7
      I Tim. 2:11-14; 3:4
      I Peter 3:1-4, 7
      Matt. 19:11-12
      Mark 10:7-9
      I Cor. 7:9-14, 39
      Col. 3:18-19
      II Cor. 6:14
      Heb. 13:4
Mental Illness
      Is. 26:3
      Matt. 17:14-18
      Deut. 28:15, 28
      Luke 4:18, 19
      Rom. 12:1-2
      Phil. 4:8
      I Tim. 1:7
      Gal. 3:13
      Phil. 2:1-13
Mixed Marriage
      II Cor. 6:14-16
      Amos 3:3
      Ex. 34:16
      Joshua 23:12-13
      Neh. 13:23-27
      Ezra 9:1-15
Obedience
      Psalms 119:1-4
      John 14:15, 21; 15:10-17
      Prov. 13:13
      I Sam. 15:22-23
      Luke 11:28
      Matt. 7:21
      I John 5:2-3
      Psalms 111:10
      Matt. 6:24
      I John 3:22
Occult
      Ex. 22:18
      Rev. 21:8
      Luke 4:18-19
      Luke 10:17-19
      Eph. 1:17-23
      Mark 16:17
      Matt. 16:19; 18:18
      Gal. 5:19-21
Overcoming Evil (When Others Wrong You)
      Matt. 18:15-17
      Rom. 12:14-21
      Prov. 20:22; 24:28-29
      I Peter 2:18-23
      I Peter 3:8-9
      Matt. 5:38-47
      I Thes. 5:15
      Ex. 23:4-5
Overcoming Sin
      John 8:34-36
      II Peter 1:3
      Phil. 2:13
      Eph. 4:22-24
      Col. 3:9-10
      Is. 43:18-19
      Phil. 3:13
      Heb. 12:1
      I Cor. 6:12
      II Tim. 3:16-17
      Rom. 8:1-7
      Gal. 5:16
Overcoming Temptation
      Is. 41:10
      Matt. 26:41
      I Cor. 10:13
      Phil. 1:6
      II Thes. 3:3
      II Peter 2:9
Peace
      Matt. 11:28-30
      Rom. 5:1
      John 14:27; 16:33
      Luke 7:36-50
      Psalms 4:8
      Psalms 85:8
      Rom. 8:6; 14:17-19; 16:20
      Gal. 5:22-23
      Is. 26:3-4, 12
      Phil. 4:6-7
Persecution
      Matt. 5:10-11
      Matt. 10:22
      Acts 9:16
      II Tim. 3:12
      I Peter 2:20
Prayer
      Matt. 6:9-15
      Heb. 4:14-16
      I Peter 5:6-7
      Phil. 4:6-7
      I Thes. 5:17-18
      James 1:6
      James 5:13-16
      Neh. 4:9
      Psalms 34:15-18
      Psalms 66:13-20
      Luke 6:12; 11:9-13
Priorities
      Matt. 6:24, 33
      Prov. 23:4-5
      Deut. 6:4-7
      Matt. 22:37-39
Promises
      Psalms 76:11
      Jonah 2:9
      Matt. 5:33-37
      I Kings 8:56
      II Cor. 1:20
      Psalms 33:11
      Psalms 18:30
      Psalms 119:86
      Prov. 30:5
      I Peter 1:24-25
      Is. 55:11
      Psalms 33:6
      Jer. 23:29
      James 1:21
      II Peter 2:9
      Psalms 50:14
Provision
      Psalms 34:10
      Psalms 37:3-4
      Psalms 84:11
      Matt. 6:33
      Phil. 4:19
Remarriage
      I Cor. 7:10, 11, 15, 25-40
      Matt. 19:9
      I Cor. 7:39
      Matt. 6:14, 5
      I John 1:9
      II Cor. 6:14
Repentance
      Matt. 4:17
      Mark 1:14-15
      Acts 17:30
      Matt. 11:20
      Ezek. 18:31
      Luke 15:7
      Rom. 2:4
      Matt. 9:13
      Acts 3:19
      Luke 13:3
Resentment
      Eph. 4:31
      Gal. 5:15-19
      Heb. 12:15
      I John 2:9-11
      I John 3:15
      Rom. 12:14-21
      I John 1:9
      Eph. 4:32
      Mark 11:25-26
      Luke 17:34
      Rom. 12:21
      I Peter 3:8-9
Rest
      Matt. 11:28-30
      Psalms 4:8
      Heb. 4:9
      Psalms 94:12, 13
      Heb. 4:3
      Phil. 4:6-7
Salvation (Man’s Need)
      Is. 64:6
      Rom. 3:10
      Rom. 3:23
      Rom. 5:12
      Rom. 6:23
      Heb. 9:27
      I John 1:10
Sanctification
      II Cor. 5:17
      Ezek. 36:25-27
      John 15:1-5
      Phil. 2:12-13
      Eph. 4:17-32
      Eph. 5:1-21
      Col. 3:1-17
      Rom. 8:1-14
      I Tim. 4:17
      II Peter 3:14
      Eph. 6:10-17
      James 4:7
      Heb. 12:1
Self Centeredness
      I Cor. 13:5
      James 3:14-16
      Matt. 20:26-28
      Luke 9:23-25
      I Cor. 10:24
      Rom. 15:2, 3
Self Control
      Prov. 25:28
      Prov. 29:11
      Gal. 5:22-23
      II Tim. 1:17
      II Peter 1:5, 6
      Titus 2:2-6
      II Cor. 10:4-5
      I Thes. 5:4-8
      Prov. 20:19
Self Pity
      I Kings 19
      Psalms 73
      Psalms 37
      Prov. 15:13
      Is. 61:2-3
      I Peter 1:6-9
      Phil. 4:8
Sex Life
      Heb. 13:4
      I Cor. 7:1-5
      Prov. 5:18-20
      I Thes. 4:3-5
      I Cor. 6:16-20
Sexuality Immorality
      Matt. 5:27-30
      Col. 3:5-7
      Prov. 4:23
      Matt. 5:19-20
      I Cor. 6:9-20
      Gal. 5:16-18
      Rom. 6:15-23
      Jude 6, 7
      I Thes. 4:3-6
Sickness
      Psalms 41:3
      Psalms 103:3
      Matt. 4:23
      John 11:4
      James 5:15-16
      Psalms 30:2
      Psalms 34:19
      Psalms 55:18
      Is. 53:4-5
      III John 2
Sin
      Is. 53:5-6
      Is. 59:1-2
      John 8:34
      Rom. 3:23; 6:23
      Gal. 6:7-8
      I John 1:9
      James 4:17
Sorrow
      Prov. 10:22
      Is. 53:4
      John 16:22
      II Cor. 6:10
      Rev. 21:4
Strength
      Deut. 33:25
      Psalms 27:14
      Psalms 28:7
      Is. 40:29-31
      Is. 41:10
      Phil. 4:13
Suffering
      Rom. 8:18
      II Cor. 1:5
      Phil 1:29
      Phil. 3:10
      II Tim. 2:12
      I Peter 2:19
      I Peter 4:12-13
      I Peter 4:16; 5:10
Suicide
      Job 5:15
      Psalms 34:1-7
      Psalms 91
      John 10:10
      Psalms 40
      Psalms 42
      Psalms 43
      Psalms 51
      Psalms 73
      Phil. 4:6-8, 19
      Heb. 7:25
      Matt. 7:7-11
Temptation
      I Cor. 10:12-13
      Heb. 2:18
      James 1:2-3
      James 1:12-14
      I Peter 1:6
      II Peter 2:9
      Jude 24
Times of Trouble
      Psalms 50:15
      Psalms 9:12
      Psalms 46:1
      John 16:33
      Psalms 37:39, 40
      Psalms 138:7
      Psalms 121:5, 8
      Psalms 34:7
Training Children
      Deut. 6:6-7
      Eph. 6:4
      Col. 3:21
      I Tim. 3:4
      Prov. 13:24
      Prov. 22:6, 15
      Prov. 23:13-14
      Prov. 29:15-17
      Heb. 12:5-11
      I Sam. 3:1-18
      Psalms 127:3
Trials
      I Peter 1:6-7
      Job 1:1-22
      James 1:2-4
Psalms 119:67-68, 71-72, 75-76
      Heb. 12:5-11
      Rev. 3:19-20
      Rom. 8:28
      I Cor. 11:13
      I Peter 4:12-19
Trust
      Prov. 3:5-6
      Jer. 32:17, 26, 27
      I Chron. 29:11-12
      Psalms 23
      Psalms 27
      Psalms 91:1-2
      Psalms 37:1-7
      Lam. 3:32
      Matt. 8:23-27
      Psalms 42:5
      Psalms 73:28
      Is. 40:28-31
      Is. 43:1-3
      Psalms 28:7
      Psalms 27:5
Unpardonable Sin
      Matt. 12:31-32
      Mark 3:28-30
      John 10:37, 38
      I Tim. 1:12-13
      I John 1:9
      I Cor. 12:3
Vengeance
      Matt. 5:38-40
      Rom. 12:17-21
      Matt. 18:21-22
      Heb. 10:30
Victory
      II Chron. 32:8
      Rom. 8:37
      I Cor. 15:57
      II Cor. 2:14
      II Tim. 2:19
      I John 5:4
      Rev. 3:5
      Rev. 21:7
Weak (For Those Who Feel Weak)
      Psalms 142:3
      Heb. 3:19
      Psalms 72:13
      Eph. 3:16
      Psalms 147:6
      I Chron. 16:11
      Psalms 55:18
      II Cor. 12:9
      Is. 57:15
      Psalms 37:10, 11
      Psalms 62:8, 11
      Jer. 10:6
Witnessing
      Psalms 66:16
      Mark 5:19
      Luke 24:48
      Acts 1:8
The Word Gives the Plan of Salvation
      Is. 55:7
      John 1:12
      John 3:3
      John 5:24
      Rom. 10:9
      Eph. 2:8-9
      Titus 3:5
      I John 1:9
      Rev. 3:20
Worry
      Matt. 6:25-34
      Phil. 4:6-7
      I Peter 5:6-7
      Psalms 37:3-7
      Joshua 1:9
      Psalms 91:1-2
      Nah. 1:7
      Psalms 34:4
      Psalms 116:6-8